جزئیات رویداد

 • فتح قله قاضی
  3روز کوه پیمایی و اقامت در کوه در کلبه های سنگی
 • 
  ۱۵/۵/۱۳ at ۰:۰۰ -
  ۱۵/۵/۱۵ at ۰:۰۰
 • مکان
  محدوده اصفهان Map
 • میزبان
  گروه نصف جهان
 • رابط:
 • وضعیت
  • ۱ شرکت می کند
  • ۰ شاید شرکت کند
  • ۰ شرکت نمی کند
  • ۰ در انتظار پاسخ

Add Rates

برای امتیاز دادن کلیک کنید

فتح قله

چیزی در اینجا منشتر نشده است، شما اولین فردباشید!