آرتا: از نامهاي باستاني, به معني راستي و درستي مي باشد، همچنين در سايت جامعه مجازی میریم سفر به عنوا...
آرتا: از نامهاي باستاني, به معني راستي و درستي مي باشد، همچنين در سايت جامعه مجازی میریم سفر به عنوان واحد پول مجازي اطلاق ميشود
شما مي توانيد آرتا با انجام فعاليت هاي مختلف در سايت آرتا کسب کنيد، مانند دعوت دوستان ،آپلود عکس، ...
شما مي توانيد آرتا با انجام فعاليت هاي مختلف در سايت آرتا کسب کنيد، مانند دعوت دوستان ،آپلود عکس، ارسال خبر و مقاله، شرکت در رويدادها و بحث هاي گروه ها و غيره همچنين شما مي توانيد آرتا مورد نظرتان را با استفاده از پرداخت الکترونيکي خريداري کنيد.
در آينده شما با استفاده از آرتاهاي کسب شده، ميتوانيد از امکانات غير رايگان سايت استفاده کنيد
در آينده شما با استفاده از آرتاهاي کسب شده، ميتوانيد از امکانات غير رايگان سايت استفاده کنيد
در آينده امکان خرید با اعتبار آرتا ميسر خواهد شد.
در آينده امکان خرید با اعتبار آرتا ميسر خواهد شد.

شما مي توانيد با ارسال هر يک از فعاليتهاي زير آرتا کسب کنيد:

نوع اقدام آرتا حداکثر آرتاي دوره هزينه
Advgroup
ايجاد يک گروه ۱۰ ۱۰۰ ۱ روز ()
عضويت در يک گروه ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
ايجاد بحث جديد در يک گروه ۳ ۱۰۰ ۱ روز ()
آپلود عکس در گروه ۲ ۱۰۰ ۱ روز ()
ارسال پاسخ به بحث در گروه ۲ ۱۰۰ ۱ روز ()
البوم
بارگذاري عکس ۲ ۱۰۰ ۱ روز ()
جانمايي نقشه
نشانگزاري روي نقشه ۳ ۱۰۰ ۱ روز ()
آگهي
ارسال يک آگهي ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
هسته
ثبت نام ۲۰ ۰ هرگز
ايجاد دوستي جديد ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
ارسال نظر به تصاوير، ويدئو ها ، صفحات و... ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
ارسال نظر براي ارسالي هاي جديد ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
ويرايش مشخصات کاربر ۱ ۱۰ ۱ روز ()
ورود به سايت ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
اشتراک گذاري پست در فيس بوک ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
اشتراک گذاري پست در توييتر ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
اشتراک گذاري پست در Linkedin ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
پيوستن به يک زير شبکه ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
اشتراک گذاشتن لينک بر روي ديوار ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
ارسال مطلب بر روي ديوار ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
پسنديدن تصاوير، ويدئو ها ، صفحات و... ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
پسنديدن ارسالي هاي جديد ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
پرسش و پاسخ
ايجاد سوال جديد به خودتان ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
ايجاد سوال جديد ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
پاسخ به سوال ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
دعوت دوستان
مراجعه دوستان (ثبت نام) ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
دعوت از دوستان ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
موسيقي
آپلود فايل صوتي ۲ ۱۰۰ ۱ روز ()
صفحه
ايجاد يک صفحه ۱۰ ۱۰۰ ۱ روز ()
بازديد از يک صفحه ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
ايجاد يک سند در يک صفحه ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
ارسال يک وبلاگ به يک صفحه ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
ارسال ويدئو به يک صفحه ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
ايجاد يک رويداد را در يک صفحه ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
پيوستن به يک رويداد در يک صفحه ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
ايجاد يک ليست پخش موسيقي در يک صفحه ۳ ۱۰۰ ۱ روز ()
آپلود عکس به صفحه ۳ ۱۰۰ ۱ روز ()
ارسال يک بحث در يک صفحه ۳ ۱۰۰ ۱ روز ()
مشاهده يک صفحه ۲ ۱۰۰ ۱ روز ()
ارسال يک پيام به بحث هاي صفحه ۲ ۱۰۰ ۱ روز ()
به اشتراک گذاشتن يک پست بر روي ديوار يک صفحه ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
نظرسنجی
ايجاد يک نظرسنجي ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
آزمون
ايجاد يک آزمون ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
موفقيت در يک آزمون ۳ ۱۰۰ ۱ روز ()
پيشنهاد
پيشنهاد عکس ها، فيلم ها، رويدادها، و غيره. ۱ ۱۰۰ ۱ روز ()
ويدئو
آپلود يک ويديو ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()
وبلاگ
ايجاد وبلاگ ۵ ۱۰۰ ۱ روز ()